Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2012/TT-BXD
Ngày ban hành 10/10/2012
Ngày có hiệu lực 25/11/2012
Ngày hết hiệu lực 2018-09-25 00:00:00.0
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_05-2012-TT-BXD_10102012.doc

BXD_05-2012-TT-BXD_10102012 (DM).xls