Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Số văn bản 11
Ký hiệu văn bản 2005/TT-BXD
Ngày ban hành 14/7/2005
Ngày có hiệu lực 26/7/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-07-26 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005. Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19838.zip