Nội dung Văn bản pháp quy

V/v Thông tư hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 1998/TT-BXD
Ngày ban hành 11/3/1998
Ngày có hiệu lực 26/3/1998
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 01/1998/TT-BXD ngày 11/03/1998. hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác