Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn các cơ quan , đơn vị của Bộ XD
Số văn bản 03
Ký hiệu văn bản 2002/TTLT/BXD-BCA
Ngày ban hành 30/5/2002
Ngày có hiệu lực 15/6/2002
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 03/2002/TTLT/BXD-BCA ngày 30/05/2002. về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn các cơ quan , đơn vị của Bộ XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác