Nội dung Văn bản pháp quy

Đề phòng ,Xử lý, khắc phục ảnh hưởng của sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng thông tin
Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 1999/TT-BXD
Ngày ban hành 12/2/1999
Ngày có hiệu lực 27/2/1999
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 02/1999/TT-BXD ngày 12/02/1999. Đề phòng ,Xử lý, khắc phục ảnh hưởng của sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng thông tin
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác