Nội dung Văn bản pháp quy

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Số văn bản 17
Ký hiệu văn bản 2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 4/2/2008
Ngày có hiệu lực 19/2/2008
Ngày hết hiệu lực 2013-08-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định 17/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 21813.doc