Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản 2014/TT-BXD
Ngày ban hành 23/5/2014
Ngày có hiệu lực 8/7/2014
Ngày hết hiệu lực 2016-08-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: BXD_08-2014-TT-BXD_23052014_Phu luc.doc

BXD_08-2014-TT-BXD_23052014.pdf