Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện

Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản 1999/TT-BXD
Ngày ban hành 15/7/1999
Ngày có hiệu lực 16/7/1999
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 04/1999/TT-BXD, ngày 15 tháng 07 năm 1999. Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 22204.doc