Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.

Số văn bản 07
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 6/1/2015
Ngày có hiệu lực 6/1/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tệp đính kèm: CP_07-qd_2015.signed.pdf