Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 cỉa Chính phủ Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Số văn bản 09
Ký hiệu văn bản 2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 5/2/2009
Ngày có hiệu lực 25/3/2009
Ngày hết hiệu lực 2014-02-05 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 cỉa Chính phủ Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 29489.pdf