Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 2019/TT-BXD
Ngày ban hành 28/6/2019
Ngày có hiệu lực 15/8/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_01-2019-TT_BXD_28062019.signed.pdf.pdf