Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN

Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 09/2017 (5/17/17 1:32 PM)

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

LIÊN KẾT WEBSITE