Tin hoạt động
 
Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ về soát xét tiêu chuẩn quốc gia
6/5/19 11:09 AM

Ngày 4/6/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Viện Vật liệu xây dựng, bao gồm: Soát xét các TCVN  4314: 2003 "Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật" và TCVN 3121: 2003 "Vữa xây dựng - Phương pháp thử".

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, dự thảo TCVN “Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”  được biên soạn trên cơ sở soát xét và thay thế TCVN  4314: 2003. Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa sử dụng chất kết dính vô cơ, dùng để xây và trát các công trình xây dựng, không áp dụng cho vữa xây và trát đối với bê tông nhẹ (bê tông bọt, khí không chưng áp và bê tông khí chưng áp) và vữa thạch cao, đồng thời cũng không áp dụng cho các loại vữa đặc biệt, như: vữa chịu axit, vữa chống phóng xạ, vữa xi măng - polyme, vữa không co.

Dự thảo TCVN “Vữa xây dựng - Phương pháp thử” được biên soạn thay thế cho TCVN 3121: 2003. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng để xác định kích thước cỡ hạt cốt liệu lớn nhất của vữa tươi và vữa khô trộn sẵn. Phương pháp thử này không áp dụng đối với vữa chứa sợi mà không thể loại bỏ chúng trước khi sàng. Dự thảo tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn sau: Phần 1: Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất; Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn); Phần 6: Xác định khối lượng thể tích vữa tươi; Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động; Phần 9: Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi: Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn; Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn; Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền: Phần 17: Xác định hàm lượng ion chloride hòa tan trong nước; Phần 18: Xác định độ hút nước mẫu vữa đóng rắn.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện  là PGS.TS Nguyễn Duy Hiếu (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Ths. Đỗ Thị Lan Hoa (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) và các thành viên của Hội đồng đều nhất trí việc soát xét, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Theo đó, TCVN 4314: 2003 "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn EN 998: 2000. Tiêu chuẩn TCVN 3121: 2003 "Vữa xây dựng - Phương pháp thử" dựa trên tiêu chuẩn BS EN 1015: 1998 (2000) và ASTM C 1506- 03. Cả hai TCVN này đều được ban hành từ năm 2003. Đến nay, nhiều tiêu chuẩn viện dẫn trong tiêu chuẩn này đã được sửa đổi và bổ sung, một số thuật ngữ và chỉ số kỹ thuật liên quan đến vữa xây dựng cũng đã thay đổi, mặt khác trong tài liệu này cũng tồn tại một số lỗi về chỉ số hay công thức tính toán…Bên cạnh đó tiêu chuẩn gốc cũng đã được bổ sung, đáp ứng sự phát triển, theo đó phiên bản gần nhất của hai TCVN nói trên lần lượt là EN 998: 2016; BS EN 1015: 2016.

Các thành viên Hội đồng đánh giá bản Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCVN 4313, TCVN  3121 đã soát xét toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn TCVN 4314: 2003, TCVN 3121: 2003; khắc phục các tồn tại, điều chỉnh và bổ sung các nội dung đảm bảo tính khoa học, tính hiện đại, phù hợp thực tiễn sản xuất, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng ở nước ta và thế giới; đồng thời trong các thuyết minh đã diễn giải rõ các nội dung chỉnh sửa, thay đổi và bổ sung đó. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để nhóm biên soạn hoàn thiện các dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng đánh giá hai Dự thảo TCVN: Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật, Vữa xây dựng - Phương pháp thử đã được nhóm tác giả biên soạn nghiêm túc, cẩn thận, các chỉnh sửa có lập luận rõ ràng và  lưu ý nhóm biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng để gửi sang Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và công bố.

Cả 02 dự thảo tiêu chuẩn TCVN đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua đạt loại Khá, với số điểm lần lượt là 34,13 và 33,58 điểm.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE