Tin địa phương
 
Chấp thuận nhà đầu tư trạm cấp nước sạch xã Cự Khê, huyện Thanh Oai
1/12/17 2:52 PM

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư trạm cấp nước sạch xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Theo đó, chấp thuận Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát là nhà đầu tư dự án trạm cấp nước sạch xã Cự Khê, huyện Thanh Oai bảo đảm cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho nhân dân (khoảng 7.200 người vào năm 2020) và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai; tạo cho người dân có ý thức sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự án trên có công suất 1.300 m3/ngày đêm, mạng đường ống truyền dẫn và phân phối HDPE D160-HD90 dài gần 7.150m, mạng đường ống dịch vụ HDPE D75+D20 dài gần 14.300m; diện tích đất sử dụng 1.290m2 (Hiện trạng là đất công do UBND xã Cự Khê quản lý, thu hồi vĩnh viễn để thực hiện dự án), trong đó diện tích xây dựng nhà máy xử lý nước sạch là 1.270m2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 27,219 tỷ đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư 8,166 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30% tổng mức đầu tư dự án), vốn vay các tổ chức tín dụng 19.053 triệu đồng (chiếm 70%). Thời hạn hoạt động của dự án là 25 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư; Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 2/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 của UBND thành phố ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai dự án theo tiến độ đăng ký; sau khi nghiệm thu, bàn giao, quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng, nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 của UBND thành phố. Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án sẽ được xem xét cụ thể trong giai đoạn thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn sau đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, có giá trị hiệu lực trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký để nhà đầu tư hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, do nguyên nhân khách quan, nhà đầu tư phải báo cáo giải trình lý do và đề nghị UBND thành phố gia hạn hiệu lực văn bản.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE