Tin địa phương
 
Huyện Quốc Oai: Hoàn thành 100% kế hoạch xây, sửa nhà cho người có công
10/11/17 2:06 PM

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, một số hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng vì nhiều lý do (sức khỏe, điều kiện kinh tế gia đình, lý do cá nhân…) mặc dù đã được sự vận động của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhưng vẫn không triển khai và đã có đơn xin rút khỏi danh sách hỗ trợ, do đó, số hộ thực tế có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện là: 482 hộ (gồm 296 hộ xây mới và 186 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí ngân sách đã hỗ trợ cho các hộ gia đình là: 26,735 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố: 21,805 tỷ đồng; ngân sách Huyện: 5,07 tỷ đồng); ngoài ra, UBND các xã, thị trấn còn hỗ trợ thêm hàng trăm ngày công. Tính đến ngày 31/8/2017, UBND các xã, thị trấn đã giải ngân được 26,875 tỷ đồng đến các hộ gia đình người có công, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

Theo đánh giá của chính quyền và nhân dân trong huyện, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo, đền ơn đáp nghĩa cho người có công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai thực hiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; việc vận động, hướng dẫn hộ gia đình người có công tích cực tham gia cùng Nhà nước và cộng đồng trong việc xây dựng nhà ở cho chính mình đã tạo nên sự chủ động, tự tin để vươn lên của các hộ gia đình, qua đó giúp họ yên tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, huyện Quốc Oai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ xây sửa, nhà ở cho người có công với cách mạng; tiếp tục chỉ đạo các phòng: Lao động TB và XH, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát cân đối nguồn kinh phí quyết toán với từng xã, thị trấn để quyết toán với thành phố. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng người có công có khó khăn về nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để đề xuất lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ nhà ở khác nếu có.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE