Tin địa phương
 
Chương Mỹ: Nhiều chuyển biến trong bảo vệ môi trường
10/12/17 1:55 PM

Huyện Chương Mỹ vừa đánh giá công tác vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường làng nghề sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII về tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết, nét nổi bật của huyện trong thời gian qua là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống đã được thực hiện thường xuyên, liên tục băng nhiều hình thức. UBND huyện đã quan tâm cấp kinh phí xây dựng điểm tập kết rác thải hợp vệ sinh cho các xã, thị trấn với tổng số 32 điểm. Đồng thời, yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai tổ chức mô hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng cơ giới hóa, thực hiện thu gom đến từng ngõ, xóm bảo đảm lượng rác thải phát sinh hàng ngày được thu gom 100% về điểm tập kết. Tại mỗi khu dân cư tập trung của các thôn, xã đều có hệ thống tiêu thoát nước mưa nước thải bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực, không gây hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải, ngập úng.

Hàng năm, UBND huyện Chương Mỹ còn tổ chức các lớp tập huấn bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, quản lý môi trường cho cán bộ xã, thị trấn; tạo điều kiện cho cán bộ huyện tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết thêm, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, 9 cụm công nghiệp, 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường và thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường đã cam kết trong hồ sơ. 100% cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đều nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm thường xuyên được vệ sinh định kỳ bảo đảm không phát sinh mùi, chất thải gây ô nhiễm môi trường...

Công tác bảo vệ môi trường làng nghề của huyện cũng được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện có 35 làng nghề đã được công nhận đều thành lập các Tổ tự quản bảo vệ môi trường; 100% chất thải phát sinh đều đựợc tổ thu gom về điểm tập kết đúng quy định. Tại các làng nghề đều có hệ thống thu gom nước mưa, nước thải bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước, không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng...


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE