Tin địa phương
 
Hà Nội: Thành lập tổ công tác liên ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu
3/14/18 2:18 PM

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ phối hợp với nhóm các Thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu C40 thu thập số liệu phục vụ công tác kiểm kê khí nhà kính và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 11 thành viên, do ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm Tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ cung cấp các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác kiểm kê khí nhà kính theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được UBND Thành phố giao để phối hợp với C40 tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Tổng hợp, xây dựng, đề xuất chương trình công tác, kế hoạch thực hiện liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được UBND Thành phố giao để phối hợp thực hiện theo đề xuất của C40 trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan và C40 để tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu và trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối để liên hệ, phối hợp với C40 và chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. Định kỳ báo cáo UBND Thành phố về kết quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành trước ngày 30/11 hàng năm, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp trong trường hợp cần thiết.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE