Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 13/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1733/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng.

 

Ngày 12/7/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 1701/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD); Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020.

 

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 979/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Ngày 04/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1604/BXD-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế; Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. 

 

Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1598/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc với đối tác nước ngoài) về việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc.

 

Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018. Bộ Xây dựng vừa có công văn 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1548/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.

 

Ngày 19/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 19/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam. 

 

Ngày 18/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 119/BXD-KHTC gửi các đơn vị dự toán, các Vụ chức năng trực thuộc Bộ về việc lập dự toán ngân sách nhà nước vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021). 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1444/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE