Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 17/7/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 768/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/PTM-DNN ngày 15/6/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Thông báo số 25/TB-ĐCT ngày 26/6/2017 của Đoàn Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Ngày 10/7/2017, Bộ Xây đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xét trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. 

 

Ngày 04/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1520/BXD-PC gửi Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PT nông thôn các tỉnh, TP trực thuộc TW; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư VN, Hội Quy hoạch VN; Các Hiệp hội: Bất động sản VN, Tư vấn xây dựng VN, Vật liệu xây dựng VN, Nhà thầu XDVN, các đô thị VN về việc rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 04/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 144/BXD-KHTC gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước.

 

Ngày 03/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 469/BXD-TCCB gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cấp giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp LLCT và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp LLCT.

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; đang rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đẩu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

 

Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1442/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE