Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
5/28/18 4:46 PM

Ngày 28/5/2018, Bộ Xây dưng đã ban hành Quyết định 659/QĐ-BCĐĐTQ về việc thành lập Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng Vũ Ngọc Anh làmTổ trưởng. 

03 Tổ phó gồm: Ông Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các thành viên gồm: Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải; Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng; Bà Mai Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Văn Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Ông Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Ông Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng; Ông Trần Việt Hòa, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương; Đại tá Hà Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng; Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Thành Yên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đại tá Vũ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại (H45), Tổng Cục Hậu cần – kỹ thuật, Bộ Công an; Trung tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Lê Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng Cục Thể dục, Thể thao; Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Lê Xuân Sinh, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Xây dựng; Ông Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn thành Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng; Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Duy Sơn, Chuyên viên chính, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; Bà Nguyễn Minh Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Lê Kiều Thanh, trưởng phòng Quản lý khoa học kỹ thuật Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng phòng Quy chuẩn và Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Đại tá Ngô Xuân Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Ông Phạm Hữu Tạo, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Đức Vinh, Chuyên viên Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế; Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng .

Bà Châu Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng – Thư ký thường trực.

03 Thành viên thư ký gồm: Ông Cao Duy Khôi, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Trương Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Đào Tiến Ngọc, Trưởng phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa xây dựng, Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo; Theo dõi và cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện Đề án.

Tổ giúp việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị về điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu tiến độ thực hiện kế hoạch trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định; Phát hiện các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đề xuất phương án, giáp pháp khắc phục với Ban Chỉ đạo để có phương án giải quyết.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung các phiên họp, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban Ban Chỉ đạo, ý kiến kết luận tại các cuộc họp do Ban Chỉ đạo tổ chức; Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án và hoạt động của Ban Chỉ đạo; Trực tiếp thực hiện một số công việc được giao; Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Các thành viên Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định. Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ viên; chủ trì hoặc ủy quyền cho Tổ phó chủ trì các cuộc họp của Tổ. Tổ giúp việc làm việc theo yêu cầu công việc của Đề án được giao và tự giải thể khi kết thúc Đề án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 659/QĐ-BCĐĐTQ. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE