Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Lập kế hoạch tổng thể về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020
6/8/18 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1365/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc lập kế hoạch tổng thể về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020. 

Sau khi nhận được Văn bản số 1019/TCGDNN-CKĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Lập kế hoạch tổng thể về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Báo cáo kết quả triển khai về Bộ Xây dựng (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) và Email daotaobxdvutccb@gmail.com trước ngày 15/10/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1365/BXD-TCCB. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1365-BXD-TCCB_08062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE