Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang về giấy phép xây dựng công trình
8/7/17 10:41 AM

Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 115/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang về giấy phép xây dựng công trình. 

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1195/BXD-HĐXD ngày 17/6/2016 hướng dẫn về giấy phép công trình, trong đó nêu rõ: “Tại thời điểm khởi công xây dựng, công trình của Dự án khởi công xây dựng theo Thông báo số 12/2012/NG-TB nêu trên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang được tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình này thuộc Dự án, không yêu cầu phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng”. Do đó, công trình xây dựng của Dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 115/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_115-BXD-HDXD_07082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE