Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định nguyên giá trạm trộn bê tông nhựa
10/2/17 4:38 PM

Ngày 24/8/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 9659/BGTVT-CQLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định nguyên giá trạm trộn bê tông nhựa. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2310/BXD-KTXD ngày 02/10/2017 trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được công bố làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình theo hướng dẫn của Phụ lục số 6 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Đối với trạm trộn bê tông nhựa 120T/h, chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã được địa phương công bố làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy thì nguyên giá máy được xác định theo báo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc tham khảo nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy. Để đảm bảo nguyên tắc quản lý thống nhất của dự án, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 9659/BGTVT-CQLXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2310/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2310-BXD-KTXD_02102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE