Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình DLC-Complex Nguyễn Tuân, xây dựng tại lô C, ô đất 1.14-HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, TP. Hà Nội
1/5/18 4:10 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn 14/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH đầu tư bất động sản DLC về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình DLC-Complex Nguyễn Tuân, xây dựng tại lô C, ô đất 1.14-HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1) và phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12). Công ty TNHH đầu tư bất động sản DLC đã đề xuất các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy và thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình DLC-Complex Nguyễn Tuân, xây dựng tại lô C, ô đất 1.14-HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 7479/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất: (1) giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1-QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD cho công trình nêu trên để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý tại Văn bản số 7479/PCCC&CNCH-P6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 14/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_14-BXD-KHCN_04012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE