Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. tại Công ty cổ phần Vinhomes
4/9/18 4:26 PM

Vừa qua, Công ty cổ phần Vinhomes có văn bản 318/2018/CV-VHS JSC gửi Bộ Xây dựng về việc xin chấp thuận giải pháp bố trí hệ thống cấp GAS - LPG của công trình Landmark 81 thuộc dự án Vinhomes Central Park, xây dựng tại Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-KHCN trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi - khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và quy định tại Mục 4.8: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Công ty cổ phần Vinhomes đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 699/PCCC&CNCH-P6 ngày 08/02/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất giảm bớt quy định tại Mục 4.15 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG đi trong không gian bên trên trần treo và trong tầng hầm của công trình Landmark 81 theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC cho công trình đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 699/PCCC&CNCH- P6.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Vinhomes tuân thủ đầy đủ các yêu câu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm ừa theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; phải có phòng trực điều khiển chống cháy và bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 195/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_195-BXD-KHCN_04042018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE