Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ
4/11/18 3:17 PM

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 2108/UBND-VP ngày 09/3/2018 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Bộ Xây dựng đã có công văn 754/BXD-QLN ngày 10/4/2018 trả lời như sau: 

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì UBND cấp tỉnh không được ban hành Quyết định để quy định các thủ tục hành chính. Do vậy, đối với các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì Bộ sẽ nghiên cứu, quy định cụ thể khi trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 754/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_754-BXD-QLN_10042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE