Phản hồi các kiến nghị
 
Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt một số chi phí trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dưng
4/11/18 3:19 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 799/BQLDA-KTTĐ của Ban quản lý dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt một số chi phí trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng.  

Về vấn đề này, ngày 10/4/2018 Bộ Xây dựng có công văn 755/BXD-KTXD trả lời như sau:

Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1540/QĐ-TTg ngày 3/8/2016 và ngày 28/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư. Đối với chi phí công tác lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Ban quản lý dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải tổ chức lập, thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Đối với dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế kỹ thuật, cần thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước.

Chi phí tư vấn lập chứng thư thẩm định giá vật liệu, tư vấn lập bản đồ địa chính, thẩm tra thiết kế, dự toán… thuộc chi phí tư vấn trước khi thẩm định, phê duyệt thiết kế được xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng được người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với việc phê duyệt dự án. Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 755/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_755-BXD-KTXD_10042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE