Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn về một số chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu
5/15/18 4:13 PM

Ngày 10/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD-KTXD gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về một số chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

Theo đó, đối với các dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc xác định định mức chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị và các gói thầu khác trong dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

Đối với các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, việc quản lý chi phí của dự án thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan (như Luật đấu thầu).

Việc quản lý sử dụng kinh phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu của cơ quan nhà nước, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong các Dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc về các nội dung này, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-BXD-KTXD_10052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE