Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
6/8/18 3:25 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1350/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Dự án 7 – Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng thì chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh An Giang công bố làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí của các công trình xây dựng trên địa bàn. Trường hợp công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và Khoản 9.3, Điều 9 Hợp đồng số 01/2014/HĐXD.B7 ngày 13/01/2014 ký giữa Ban Quản lý Dự án 7 với Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC - Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi, đối với các chỉ số giá xây dựng không có trong công bố chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh An Giang công bố thì áp dụng chỉ số giá do Tổng cục Thông kê công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng là phù hợp với quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1350/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1350-BXD-KTXD_07062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE