Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa áp dụng định mức xây dựng
7/6/18 4:09 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1649/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa về việc áp dụng định mức xây dựng. 

Theo nội dung văn bản số 651/UBND-TH ngày 15/5/2018 , Uỷ ban nhân dân thị xã Ayun Pa (Chủ đầu tư) đã tổ chức xác định định mức xây dựng và đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra (văn bản số 696/VKT-ĐM ngày 16/4/2018). Tuy nhiên, văn bản số 651/UBND-TH không có các tài liệu xây dựng định mức kèm theo.

Vì vậy, để có đủ cơ sở thống nhất định mức, đề nghị Chủ đầu tư gửi đầy đủ các tài liệu theo hướng dẫn lập định mức xây dựng tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường hợp công trình đang lập dự toán, chủ đầu tư có thể tham khảo, vận dụng các định mức ở công trình tương tự và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình để xác định dự toán xây dựng. Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư tổ chức rà soát, xác định các hao phí thực tế theo phương pháp lập định mức xây dựng tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, gửi về Bộ Xây dựng thống nhất định mức theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1649/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1649-BXD-KTXD_05072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE