Phản hồi các kiến nghị
 
Giới thiệu đơn vị thẩm tra định mức xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350- K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa
5/13/19 3:04 PM

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1121/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giới thiệu đơn vị thẩm tra định mức xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 4,5 Điều 19 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, Khoản 3 Điều 17 Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng để lập và thẩm tra định mức.

Các đơn vị tư vấn đảm bảo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1121/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1121-BXD-KTXD_13052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE