Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn phân cấp công trình tuyến cáp treo
5/14/19 4:22 PM

Ngày 14/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-GĐ gửi Tổng công ty mạng lưới Viettel về việc hướng dẫn phân cấp công trình tuyến cáp treo.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD, cấp công trình tuyến cáp treo được nêu tại văn bản số 1346/VTNet-BQLDAHTVT được xác định theo quy mô kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong công trình hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể cấp công trình tuyến cáp treo được xác định theo quy định tại Mục 2.2.2 Bảng 2 Phụ lục số 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 14/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_14-BXD-GD_14052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE