Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định cấp công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
5/14/19 5:04 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2131/SXD-HĐXD ngày 17/04/2019 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc tham vấn ý kiến về cấp công trình thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 15a/BXD-GĐ (14/5) có ý kiến như sau:

Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Dự án) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 23/6/2007. Trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh đề xuất Dự án theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/11/2017. Cấp công trình được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Do trong Văn bản số 2131/SXD-HĐXD ngày 17/04/2019 không nêu rõ quy mô kết cấu của các hạng mục công trình, vì vậy đề nghị Quý Sở căn cứ vào Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD để xác định cấp công trình cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15a/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15a-BXD-GD_14052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE