Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định dự toán chi phí chế tạo cửa van phẳng
8/16/19 4:14 PM

Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1930/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí chế tạo cửa van phẳng.

Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Điều 17 Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo nội dung câu hỏi, khi áp dụng định mức mã hiệu, đơn giá AI. 41110 (sản xuất cửa van phẳng) thì thành phần hao phí trong định mức sản xuất 1 tấn cửa van không bao gồm khối lượng các mối hàn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn1930/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1930-BXD-KTXD_16082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE