Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
11/4/19 4:00 PM

Ngày 04/11/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 335/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Việc xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo trình tự được quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Xây dựng. Theo đó, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ. Trường hợp nghi ngờ các giấy tờ trong hồ sơ là giả cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ xem xét chuyển tổ chức, cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ. Trường hợp đã xác định được hồ sơ giả mạo thì gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 335/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_335-BXD-HDXD_04112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE