Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về cải cách hành chính
5/23/18 2:42 PM

Toàn cảnh buổi tập huấn

Sáng 22/5, tại Trung tâm Đào tạo CNTT & TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền về cải các hành chính năm 2018 cho cán bộ cơ sở các quận, huyện: Đống Đa, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sỹ Đỗ Hoàng Anh, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt những kiến thức về CCHC và tuyên truyền về CCHC; những quan điểm và chủ trương của Đảng về CCHC Nhà nước; Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Hoạt động CCHC trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Bên cạnh đó, các học viên được truyền đạt những kỹ năng tuyên truyền về CCHC, trong đó, tập trung vào việc phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở; cách nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; cách xây dựng đề cương tuyên truyền, cổ động. Kỹ năng viết tin bài tuyên tuyền; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sư nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan mình.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước và nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cải cách hành chính, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận hành chính công, bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE