Tin cải cách hành chính
 
Bộ Tư pháp: Phải đưa công tác cải cách hành chính ngày càng thực chất, bền vững
6/4/18 1:22 PM

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: VGP/Duy Phong

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố PAR INDEX năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (Thông báo kết luận số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018 của Văn phòng Chính phủ), ngày 01/6 Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm bàn về giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, mổ xẻ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong những năm tiếp theo. Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của Bộ Tư pháp theo chỉ số PAR INDEX 2017 mới được Bộ Nội vụ công bố.

Đặc biệt là trong lĩnh vực chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính (Bộ Tư pháp là một trong 3 Bộ được đánh giá cao nhất), công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đạt nhiều kết quả tích cực; qua đó giúp Chỉ số PAR INDEX 2017 của Bộ Tư pháp xếp thứ 4/19 Bộ, ngành (tăng 02 bậc so với năm 2016).

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực cải cách cần phải được tập trung khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới, như việc công bố, công khai thủ tục hành chính phải kịp thời hơn; đẩy mạnh cải cách tài chính công; sớm hoàn thành xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải tập trung khắc phục được những hạn chế, đưa công tác cải cách hành chính ngày càng thực chất, bền vững. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình; thực hiện hiệu quả và thường xuyên rà soát, bổ sung nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của chính phủ về cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả công tác cải cách hành chính là kênh quan trọng để đánh giá kết quả thi đua hàng năm của các đơn vị./.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE