Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Long An gửi tới kỳ họp thứ 11
6/27/16 3:12 PM

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1287/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Long An gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật ngay khi luật có hiệu lực để sớm đưa luật vào cuộc sống; vì hiện nay nhiều luật có hiệu lực đã lâu nhưng thiếu Nghị định, Thông tư hướng dẫn ví dụ như Luật Xây dựng”.

Để thực hiện Luật Xây dựng, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ soạn thảo trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng. Do Luật Xây dựng có nhiều quy định mới thay đổi về cơ chế quản lý nên quá trình soạn thảo cần phải nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trước khi hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nên việc ban hành các Nghị định có chậm hơn so với quy định. Tuy nhiên, trong năm 2015 Chính phủ đã ban hành đầy đủ các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng. Đến nay về cơ bản Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện, còn một số Thông tư do có liên quan đến chức năng quản lý của một số ngành và các địa phương khác nên cần phải có sự thống nhất (cụ thể Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có liên quan đến giấy tờ về đất đai; Thông tư hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng phải thống nhất với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Hội nghề nghiệp; Thông tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng phải thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương). Trong tháng 6/2016, Bộ Xây dựng sẽ ban hành các Thông tư còn lại để hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng.

Trong quá trình chờ ban hành các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 31/12/2014 về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 nhằm đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị ách tắc, theo nguyên tắc những nội dung nào đã được quy định cụ thể trong Luật Xây dựng thì phải thực hiện theo Luật, còn những nội dung nào cần phải có hướng dẫn của Nghị định và Thông tư nhưng chưa có Nghị định và Thông tư thì được thực hiện theo các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng 2003 đến khi các Nghị định và Thông tư mới ban hành có hiệu lực.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1287/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE