Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV
12/26/16 10:19 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2880/BXD-GĐ trả lởi kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV với nội dung liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016. Theo đó, công tác kiểm tra nghiệm thu được hướng dẫn chi tiết tại Điều 13, 14 của Thông tư nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2880/BXD-GĐ.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE