Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
1/2/18 4:27 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

Nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; sửa đổi Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2016/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD, nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế mã hiệu TCVN 7956:2008; hiện nay, khoảng cách tối thiểu của nghĩa trang cát táng tới nhà dân là 100m, đề nghị xem xét, điều chỉnh khoảng cách này cho phù hợp.

Về vấn đề này Bộ Xây dựng có công văn 3118/BXD-HTKT xin trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đã quy định “Khoảng cách an toàn môi trường từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng". Hiện tại khoảng cách an toàn môi trường của nghĩa trang được áp dụng theo Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng; trong đó, quy định khoảng cách an toàn về môi trường tối thiểu của nghĩa trang cát táng cho vùng đồng bằng, trung du và miền núi là 100 m (Khoản 4 Mục 6.1.3).

Bộ Xây dựng hiện đang tổ chức rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD, trong đó có xem xét đến việc quy định về khoảng cách an toàn môi trường của nghĩa trang theo hướng cụ thể hóa dựa trên quy mô nghĩa trang, hình thức táng và các điều kiện khác.

Dự kiến Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD được ban hành trong năm 2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3118/BXD-HTKT


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE