Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định
3/15/18 4:10 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 505/BXD-HĐXD gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị bổ sung nội dung cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, vì theo quy định tại Mục 1, Chương IV, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ chưa có quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng”.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm: an toàn lao động, giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Theo quy định nêu trên, cá nhân tham gia hành nghề giám sát khảo sát xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 505/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE