Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của Cử tri thành phố Hà Nội
3/19/18 3:57 PM

Ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 545/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh với nội dung: “Cử tri cho rằng hiện nay việc quản lý, điều chỉnh quy hoạch ở Hà Nội và một số thành phố lớn chưa hợp lý dẫn đến quá tải về mật độ dân cư đô thị. Cử tri đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch để giảm tải mật độ dân cư cho các Thành phố lớn” (Cử tri các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên). 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các đô thị trong đó có các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh ...đã triển khai lập Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết nhằm đảm bảo việc quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Thành phố Hà Nội, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND thành phố Hà nội đã và đang tổ chức triển khai lập, thẩm định các đồ án quy hoạch chung huyện, thị xã và quy hoạch phân khu đô thị khu vực trung tâm (đến tháng 12/2017 đã phê duyệt cơ bản đạt 85%); Ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc gồm: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội, Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên) trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố Cổ, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, triển khai dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Như vậy, quy định pháp luật về công tác quy hoạch khá đầy đủ; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, có xảy ra hiện tượng điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, chưa tuân thủ quy định pháp luật dẫn tới một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, công trình cao tầng trên địa bàn các thành phố lớn chưa tuân thủ đúng theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt; nhiều công trình cao tầng khi triển khai xây dựng không thực hiện đúng với giấy phép xây dựng về chiều cao công trình, mật độ xây dựng, quy mô dân số....gây quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô, ảnh hưởng tới không gian kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị.

2. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các Tỉnh và Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh một số công việc sau:

Xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc nhằm từng bước hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật để quản lý phát triển đô thị, không gian - kiến trúc cảnh quan đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nghiên cứu, lập Đề án đổi mới lý luận, phương pháp luận về quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu của tiến trình đô thị hoá, gắn kết với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý phát triển đô thị trong thời kỳ mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt quy định pháp luật về quy hoạch; Tăng cường công tác thanh tra của Bộ Xây dựng.

3. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội:

Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng đối với các tầng lớp nhân dân, các thành phần doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện các Quy hoạch phân khu đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ; Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử ... kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo việc quản lý phát triển đô thị, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt, xây dựng phát triển các khu đô thị mới, các đô thị vệ tinh để kéo dãn, thu hút dân cư từ khu vực trung tâm để từng bước giảm mật độ dân cư, giảm ùn tắc giao thông khu vực nội thành, đáp ứng nguyện vọng của cử tri thành phố Hà Nội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những vi phạm, bất cập để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xây dựng.

Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc của 4 quận nội thành cũ.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 545/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE