Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 380/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 539 Tư vấn - Xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 379/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 378/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 377/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Sen Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 376/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 373/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng xây dựng 688 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 371/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 367/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 366/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE