Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 04/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1012/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 tập thể và 40 cá nhân thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ Hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 944/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 06 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 963/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 34 tập thể và 124 cá nhân thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 961/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 96 tập thể thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 960/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 69 cá nhân thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2014 đến năm 2016 gồm:

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 952/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 61 tập thể thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 951/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 25 cá nhân thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014-2016 gồm:

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 950/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 31 tập thể và 23 cá nhân thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 941/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 11 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 940/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE