Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Thứ hai, 08/03/2021 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức khoảng 10.500 hội nghị, cuộc họp để PBGDPL cho gần 1,5 triệu lượt người và tổ chức 122 cuộc thi, thu hút trên 122 nghìn lượt người dự thi.

Đặc biệt, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã in ấn, phát hành gần 153.000 tài liệu cung cấp cho cấp xã để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thực hiện các chuyên mục trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình, Báo Quảng Bình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL.

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã có những cách làm mới so với các năm trước, như: tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường THPT, đổi mới các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chú trọng phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động PBGDPL…

Nổi bật, năm 2020, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” với 68.759 lượt thi sinh tham gia.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn sử dụng có hiệu quả mạng xã hội vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Theo đó, cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa bàn với phương châm lấy người dân làm trung tâm; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình hành động về nhiệm vụ PBGDPL...

Đặc biệt, năm 2021 là năm tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử; nhân rộng những hình thức PBGDPL hiệu quả…

Nguồn: Báo Quảng Bình

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)