Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 139/QĐ-BXD về việc Ban hành quy chế Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Ngày 07/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 418/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn 402/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

 

Ngày 05/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 136/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựng”, mã số RD 70-18.

 

Ngày 03/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị 01/CT-BXD về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV).

 

Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 80/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy hoạch, thiết kế cải tạo nút giao thông cùng mức trong đô thị Việt Nam”.

 

Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 79/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ngập úng đường phố và đánh giá ảnh hưởng của ngập úng đến giao thông đô thị”.

 

Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 78/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới”.

 

Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 71/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam”.

 

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 65/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh), mã số RD 49-18.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE