Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn
16:49 04/09/2019

Ngày 04/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-HĐXD gửi Phòng Quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Do đó, các công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, nếu khu vực nông thôn này đã có quy hoạch phát triển đô thị, có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở khu vực này phải phù hợp với quy hoạch nêu trên.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 271/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_271-BXD-HDXD_04092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE