Tin cải cách hành chính
 
Hà Nam: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
14:12 17/01/2020

Chiều ngày 14/01/2020, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Năm 2019, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ các nội dung, đảm bảo chương trình kế hoạch đã đề ra. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên. Các cấp, ngành huy động nguồn lực củng cố, bổ sung thiết bị thực hiện đề án chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian. Năm 2019, toàn tỉnh ban hành 25 quyết định công bố TTHC; trong tổng số 232 TTHC ban hành mới 159 TTHC; sửa đổi, bổ sung 73 TTHC; tổng thời gian giải quyết/tổng thời gian quy định là: 1.027/2.951 ngày, thời gian cắt giảm là 1.625 ngày (đạt tỷ lệ 55%).

Về giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử: Số hồ sơ tiếp nhận 197.050 bộ; số hồ sơ được giải quyết 195.138  bộ (trong đó 98,66% hồ sơ giải quyết trước hạn; 0,55% hồ sơ giải quyết đúng hạn; 0,79% hồ sơ giải quyết trễ hạn; số hồ sơ giải quyết mức độ 2 chiếm 1,32%, mức độ 3 chiếm 87,72%, mức độ 4 chiếm 11,05%).  Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đạt 83,3%. Khung kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành, thực hiện hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; 9005:2015 được  áp dụng đối với 100% sở, ngành, UBND cấp huyện và 74/116 đơn vị cấp xã. Bộ máy cơ quan, đơn vị sắp xếp tinh gọn. Việc tuyển dụng CCVC thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh xác định: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu CCHC trên địa bàn tỉnh theo các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch  của chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm của CBCCVC,  người đứng đầu đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; cải cách mạnh mẽ các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các ngành, các cấp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản. Phấn đấu các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI); hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); CCHC (PAR INDEX); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh đứng ở nhóm 20 - 25 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trong cả nước.
 


Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị các sở, ngành chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cụ thể hóa chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2020;  rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2020; nâng cao tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện những cơ chế đã ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất công tác CCHC cấp huyện, xã; kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, qua đó nêu cao tinh thần tự giác ở các đơn vị; tiến hành thanh tra công vụ, đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở xã, phường, thị trấn. Chú trọng công tác truyền thông về CCHC, cải cách TTHC qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, điều hành để triển khai liên thông 4 cấp, đảm bảo theo dõi được luồng xử lý văn bản và tăng cường tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm; xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả./.


Theo Hanam.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE