Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
15:30 27/08/2019

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị rà soát bãi bỏ quy định vùng phục vụ cấp nước tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thị nước sạch, vì nội dung này không còn phù hợp theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2034/BXD-HTKT (27/8/2019) xin được trả lời như sau:

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương, đơn vị cấp nước tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (sau đây gọi tắt là Nghị định 117). Sau hơn 10 năm thực thi, Nghị định 117 đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tuy nhiên cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, trong đó có những khía cạnh có nguy cơ làm hạn chế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ  cấp nước.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Bắc Kạn để nghiên cứu, đề xuất tiếp thu trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 117.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2034/BXD-HTKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE