Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm kiểm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng V.M
15:32 02/02/2015

Ngày 26/1, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 38/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thí nghiệm kiểm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng V.M, mã số: LAS-XD 927, địa chỉ: Số 33 - Phan Đình Phùng - Phú Phong - Huyện Tây Sơn - Tỉnh Bình Định.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử ngiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông.

Các chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 107/QĐ-BXD ngày 09/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Quyết định 38/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE