Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
14:55 10/02/2015

Ngày 02/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 52/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, mã số LAS-XD 1233, địa chỉ: Số 20B - Phó Cơ Điều - Phường 3 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Các phép thử tại hiện trường; Thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm gạch granit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Quyết định 52/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE